Sparks of Joy
Sunglasses
Ga naar de inhoud

Graag willen wij ons even aan u voorstellen:
wij zijn
Sparks of Joy uit Westbroek.
Het koor is opgericht in 1993 en staat o.l.v. Ellen Grevelink.

Ons repertoire bestaat voornamelijk uit gospelliederen

maar ook bieden wij bij gelegenheid songs uit het populaire genre.


Wij verlenen onze medewerking aan kerkdiensten

en diverse andere activiteiten en bijeenkomsten.


Ook uw eigen ideeën zijn uiteraard bespreekbaar,

zie voor verdere informatie bij “mogelijkheden”.


______________________________________________

Terug naar de inhoud